ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อที่กล่าวถึง ของการให้บริการของ Pakinaka.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไข”) ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

1)      ประกาศ คือรายละเอียดองค์ประกอบของข้อมูลทั้งหมด (ภาพ,ข้อความ,เสียง,ภาพถ่าย,ภาพวาด) ผู้ที่ลงโฆษณานั้นจะต้องมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการซื้อขาย ให้เช่า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบนเว็บไซด์ แพลตฟอร์ม และโมบายแอพลิเคชั่น

2)      ผู้โฆษณาหมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและมีบัญชีสำหรับการนำเสนอประกาศสำหรับการโฆษณาในเว็บไซด์ ผู้ลงโฆษณาจะต้องมีบัญชีส่วนตัว ไว้สำหรับบริหารจัดการโฆษณาครั้งแรกสำหรับการฝากเงินนั้น จะเกิดการสร้างบัญชีส่วนตัวของผู้โฆษณาอย่างอัตโนมัติ

3)      บัญชีส่วนตัว พื้นที่ว่างมีมากพอสำหรับผู้ที่โฆษณาต้องการสร้างและเชื่อมต่อกับเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่และจัดการโฆษณา

4)      Pakinaka คือเว็บไซด์ แพลตฟอร์ม โมบายแอพลิเคชั่น ที่อยู่ภายใต้บริหารจัดการโดยบริษัทโตโชค จำกัด ซึ่งให้บริการในการซื้อขายออนไลน์ซึ่งขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 14 ซอยนวมินทร์ 98 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-9487192-3

5)      การให้บริการลูกค้า เรามีแผนกที่ให้ข้อมูลข่าวสารและบริการสำหรับผู้ที่ใช้บริการโฆษณาของเรา ซึ่งคุณสามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์มายังที่สำนักงาน Pakinaka โดยตรง

6)      การให้บริการของ Pakinaka คือการให้ผู้ใช้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของเราและโมบายแอพลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์ขายสินค้าหรือบริการภายในแพลตฟอร์มโมบายแอพลิเคชั่นของเรา

7)      เว็บไซด์ คือเว็บไซด์แพลตฟอร์มภายใต้ URL https://pakinaka.com ซึ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านระบบของเราได้

8)      โมบายไซด์คือโมบายแอพลิเคชั่นภายใต้URL https://pakinaka.com เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านระบบของเราได้

9)      ผู้ใช้คือผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ภายใต้ URL https://pakinaka.com ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซด์แพลตฟอร์มและโมบายแอพลิเคชั่นและให้บริการปรึกษาผ่าน Pakinaka ในการสร้างมีเดียร์ที่แตกต่าง

หัวเรื่อง

เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้ ในการกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาที่ใช้บังคับ อีกทั้งการสมัครใดๆของผู้โฆษณา ที่มีต่อเว็บไซด์แพลตฟอร์มและโมบายแอพลิเคชั่น

การยอมรับ

ผู้ใช้จะต้องยอมรับในเงื่อนไขปัจจุบัน

การรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบของ pakinaka.com ไม่สามารถรับผิดชอบความไม่เป็นธรรมหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อการควบคุมการบริการ ซึ่ง Pakinaka เป็นสื่อกลางออนไลน์ เพราะผู้ใช้การโฆษณาเป็นผู้กำหนดเองและรับผิดชอบเอง