คำถามที่พบบ่อย


คำถามที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆ

 • ฉันจะลงโฆษณาสินค้าหรือบริการนี้ได้อย่างไร
  - คุณสามารถ : คลิกไปที่ปุ่ม “โพสต์โฆษณาฟรี” ที่มุมบนด้านขวามือ เพื่อทำการขายสินค้าและให้บริการของคุณ

 • ค่าโฆษณาสินค้าและประชาสัมพันธ์คิดเท่าไหร่
  - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าและบริการ

 • ถ้าฉันโพสต์โฆษณาลงไปนั้น ฉันมีโอกาสได้รับอีเมลล์ขยะหรือไม่
  -   ไม่ เพราะที่อยู่และอีเมลล์ของคุณจะไม่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์

 • โฆษณาของฉันนั้นจะอยู่ในเว็บไซด์นานแค่ไหน
  -  โดยทั่วไป โฆษณาจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติจากเว็บไซด์ของเรา หลังจาก 3 เดือนคุณจะได้รับอีเมลล์หนึ่งสัปดาห์เพื่อแจ้งเตือนและจากนั้นจะส่งอีเมลล์อีกหนึ่งฉบับเพื่อปิดการใช้งานแต่คุณสามารถทำออนไลน์ลงชื่อในเดือนถัดไปได้เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของคุณบนเว็บไซด์ หากมีความล่าช้าโฆษณาของคุณจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติ

 • หากมีความประสงค์จะลบสินค้าที่ขาย จะลบได้อย่างไร
  -  เมื่อไหร่ที่ผลิตภัณฑ์สินค้าอยู่บนเว็บไซด์ของเราแล้ว คุณสามารถลบได้ตามบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้กับเรา