ป้องกันการฉ้อโกง


การป้องกันการฉ้อโกงและหลอกลวง

การป้องกันในการฉ้อโกงหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

         การโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการในวิชาชีพต่างๆ ผู้ใช้จะต้องโพสต์ด้วยความซื่อสัตย์ และมอบความไว้วางใจให้กับผู้ซื้อ หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยมซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องปฏิบัติตามกฎสามัญสำนึกของตัวคุณเอง

คำแนะนำของเราในการป้องกันการฉ้อโกงและหลอกลวง

  • ทำธุรกิจกับคนที่คุณสามารถพบเจอด้วยตัวคุณเอง
  • ห้ามโอนเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน มันนี่แกรม หรือระบบชำระเงินที่ไม่ระบุชื่อ
  • ห้ามโอนเงินหรือส่งสินค้าไปต่างประเทศ
  • ห้ามรับการสั่งจ่ายผ่านเช็ค
  • สอบถามชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนให้ชัดเจน
  •  เก็บสำเนาหลักฐานการติดต่อไว้ทั้งหมดเช่น (อีเมลล์โฆษณา,จดหมาย,เบอร์โทรศัพท์) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
  • ควรสังเกตหากการติดต่อประสานงานดีเกินความเป็นจริงก็อาจมีโอกาสถูกผู้ไม่ประสงค์ดีหลอกลวงได้

ข้อควรในการพิจารณาการฉ้อโกงหลอกลวง

  • บุคคลนั้นอยู่ในต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศ
  • บุคคลนั้นปฏิเสธที่จะพบคุณด้วยตัวเอง